Svenska företag vill nyanställa

Många företag planerar på att anställa ny arbetskraft i år. Vi i Sverige är bra på att ta hand om vår personal, men vi är inte lika bra på att rekrytera på ett effektivt sätt.

3613269-businesswoman-listening-to-her-business-partner

Vart femte företag planerar att anställa ny personal under det här kvartalet, skriver Svenska Dagbladet Näringsliv. Behovet av nyanställningar finns hos många olika typer av företag i flertalet branscher. De som är i störst behov av att nyanställa är stora företag som har över 200 anställda. Men personalcheferna i de små företagen med mellan 20 och 50 anställda, har ungefär lika stort behov. Ser man till vilka branscher som är mest positiva till att anställa ny arbetskraft, är det byggsektorn som ligger i topp. En förklaring till at sektorn behöver mer arbetskraft, kan vara att det byggs många nya bostäder i storstadsregionerna. Men även inom branscher som tillverkningsindustrin och parti- och detaljhandeln är man redo att anställa. I dessa branscher har ungefär 20 procent av företaget ett behov. Den region där flest företag vill nyanställa är östra Sverige – Mälardalen och Stockholm.

Trender inom rekrytering

Att anställa ny personal är dock inget man bara gör i en handvändning. Personen man rekryterar ska passa in på företaget och göra ett bra jobb. Enligt HR-experter är företagen i Sverige duktiga på att ta hand om de mänskliga resurserna. Vi måste dock bli bättre på att hitta nya rekryteringsmodeller. I Metro kan man läsa att de traditionella rekryteringsmodellerna måste kompletteras med så kallad intern rekryteringsmetod. Vi måste också göra kandidatsökning via internet och anordna employer branding-aktiviteter, som gör att kandidaterna själva väljer att söka sig till företaget. De flesta arbetssökande ställer nuförtiden krav på att de enkelt ska kunna söka lediga tjänster via sina mobiltelefoner. Därför bör företag mobilanpassa sina karriärsajter. Många företag tycker att det är svårt att hitta rätt personal och tar hjälp av företag som We Close i rekryteringen. Några fler trender som syns inom rekrytering är:

  • Att arbetare vill jobba i företag som står för samma sak som dem. Detta syns även när företagen rekryterar, eftersom de rekryterar medarbetare utifrån företagets värderingar.
  • Företagen måste nu ha en ”purpose mission” för att locka till sig personal. Arbetarna vill nämligen jobba med något som ger dem mening och som de kan känna sig stolta över.
  • Arbetsgivare måste hjälpa de anställa genom att underlätta deras livspussel. Det är numera viktigt för arbetare att göra ”livskarriär”.

Anställa rökare eller inte? 9888108-you-re-hired-represents-job-application-and-employ

När man anställer ny personal är det inte bara viktigt att ta saker som kompetens och personlighet i övervägande. Det gäller även att man har koll på till exempel om personen röker eller inte. De flesta företag brukar dock inte bry sig om sådant, men det kanske de borde göra. I en amerikansk studie kan vi se att det kostar arbetsgivaren nära 40 000 kronor mer per år att ha en rökare anställd än någon som inte röker. Varför det ser ut såhär är för att rökare har lägre produktivitet på grund av alla rökpauser, men de behöver även dyrare hälsovård och har större sjukfrånvaro. På grund av detta har en del arbetsgivare i USA slutat anställa rökare. Läs mer.