Lönekartläggningar

Kvinna som jobbarKänner du till om ditt företag där du jobbar gör lönekartläggningar, eller inte? Och om de nu gör dem. År 2008 kom det däremot en lag som säger att man måste göra lönekartläggningar minst vart femte år. Vissa gör det oftare, andra gör det bara vart femte år.

Detta för att lönerna på större arbetsplatser ska bli så lika mellan män och kvinnor som det bara går. Idag tjänar en kvinna 3.6 miljoner kronor mindre under sitt arbetsliv och detta är något som DO ska försöka förhindra. Man har därför gett DO en bra budget för att kunna kontrollera lagen, så att den följs och så att klyftan blir mindre på arbetsplatsen.

Bättre än tryckt

Att göra en kartläggning med jämna mellanrum och att sedan visa den för de anställda för att kunna utjämna, är på alla sätt bättre än att företaget får en anmälning från DO. Får företaget en anmälning på sig måste DO gå in och undersöka hur det har sett ut tidigare år och kanske måste kolla hur ekonomin sköts rent praktiskt. Samtidigt vill inte en arbetsgivare ha en sådan grej på sig, det ger både dåligt intryck till kunden såväl som potentiella arbetstagare till företaget.

Kartläggning via webb

Edge Lönevågen är ett verktyg från Edge HR som gör det enklare och mer pedagogiskt att göra en lönekartläggning. Det kan vara ganska omständigt och det kan vara ett arbete som tar ganska lång tid, speciellt om man är ovan. Företag med minst 25 anställda måste också upprätta någon form av plan för att motverka den här typen av löneorättvisor. Detta händer fortfarande, trots att det är en mänsklig rättighet och att det inte får finnas några som helst omständigheter som gör att någon tjänar mer än någon annan. Så länge det är likvärdigt, eller samma arbete ska man, enligt lag, ha samma lön.