Jobba som konsultläkare

Det finns många fördelar med att jobba som hyrläkare. Att lägga upp sitt schema själv och välja vilka helger man vill och inte vill jobba – det är det som verkar locka med att jobba som hyrläkare, eller konsultläkare som det också kallas. Hyrläkarna har visat vården en sak: att det lönar sig att erbjuda bra arbetsvillkor och löner.

Är du också intresserad av att arbeta som konsultläkare? Då ska du höra av dig till ett bemanningsföretag som erbjuder konkurrenskraftiga löner, ger bra villkor och hjälper dig att hitta boende om du skulle vilja jobba någon annanstans.

Läkares arbetsplats

Personalbristen är en het fråga i medierna och inom politiken idag. Både sjuksköterskor och läkare pratar om den allt större stressen som kommer av att det inte är tillräckligt många på plats.

”Sjuksköterskor på vårdavdelningar har en hög arbetsbelastning. Just bristen på sjuksköterskor har lett till att färre vårdplatser är öppna, vilket ofta skapar överbeläggningar. Sjuksköterskorna får kämpa med stress och trängsel och ägna mycket tid åt att helt enkelt hitta sängar till patienterna.” NSD.se

Det har pratats en del om hyrläkare och det har tyvärr fått en negativ klang. Det är något som kommer av att det har blivit en stor fråga angående läkarbristen på sjukhusen. Själva läkarföreningen är kritisk till att man varit så negativ. Oavsett vad man tycker om saken, är det viktigt att komma ihåg hur pass stor brist på läkare det är inom vården. För personalens och patientsäkerhetens skull är det därför viktigt att man lägger eventuella subjektiva åsikter åt sidan.

Här kan du läsa en artikel om en person som var egenanställd och sedan började jobba som konsultläkare.