Inte bra med öppna kontorslandskap

På arbetsplatser runt om i landet blir det öppna kontorslandskapet en allt vanligare syn, men till saken hör att nya rön visar att dessa kontorslandskap faktiskt får oss att må dåligt och att det är i sådana kontor som vi trivs allra minst – kontorslandskapen orsakar nämligen stress.

buller ljud hålla för öronAtt arbeta för att bättra arbetsmiljön på kontoren är den senaste trenden hos arbetsgivarna och detta görs på en rad olika sätt för att få medarbetarnas vardag att bli bättre. Men svårt är det att komma till bra lösningar i de öppna kontorslandskapen där medarbetarna sitter tillsammans i ett enda stort rum. Visst går att lösa vissa ljudproblem såsom att lägga bra mattor för att dämpa ljus från kontorsstolar och fötter, något som till exempel kan köpa på http://aktivmiljo.se/kategori/produkter/produkter-stamattor/. Men detta är dock inte det största problemet i dessa landskap. Något som Dagens Nyheter skriver är nämligen att vad en medarbetare saknar i ett kontorslandskap är nämligen att kunna stänga omvärlden och slippa bli avbruten i sitt jobb vilket man blir dagligen. Detta är heller inte ett isolerat problem i Sverige, enligt tidningen har faktiskt de öppna kontorslandskapen kommit att bli ett globalt problem och enligt de senaste rönen är arbetsmiljön i landskapen också något som är huvudorsaken till stress.

Öppna kontorslandskap orsak till stress

I ett reportage som SVT gjort nyligen framkom att öppna kontorslandskap är en av de största och främsta anledningen till att medarbetare känner sig stressade på jobbet. Anledningen till detta menar australiensiska forskare beror på att vi blir allt för medvetna om vad kollegorna runt omkring håller på med och pratar om, och det är något vi inte vill missa – och därför är risken stor att ens egna arbetsuppgifter blir lidande och när detta sker så uppstår stressen. Så att man i Sydsvenskan skriver att öppna kontorslandskap är platser där vi tillslut trivs allra sämst är föga förvånande.