Företagstelefoni – och den mobila medarbetaren

När man pratar om företagstelefoni vandrar tankarna lätt till den gamla tidens växlar, receptioner och fasta telefoner. Men teknologin utvecklas, företagsvärlden och dess behoven förändras – vad innebär företagstelefoni idag? Vilka fördelar finns det för företag att anamma den nya teknologin? Vilken telefon ska man välja? Och vilka eventuella komplikationer bör man ha i åtanke?

Det finns många skäl för företag att utrusta sina anställda med en smartphone. Och på ställen som soluno kan företag både införskaffa hårdvara och telefonitjänster som passar just deras behov. I en allt mer global värld finns det många yrken där det är vanligt att befinna sig på resande fot. En mobil medarbetare är mer lättillgänglig och flexibel. Och under internetåldern har kunder, kollegor och andra samarbetspartners kommit att förvänta sig snabba svar. Om alla anställda på företaget kan nås genom en personlig smartphone förbättrar det företagets kommunikativa kapacitet – både internt och externt.

Vilken företagstelefon ska man välja (och hur ska man använda den)?

I en lista över de bästa företagstelefonerna på marknaden år 2018 hamnade Samsung Galaxy S8 på första plats. Dels tack vare sin höga prestanda, snygga mjukvarulösningar, men också på grund av den höga säkerheten. Den höga prislappen kan eventuellt vara avskräckande för en del – men de som har råd lär inte bli besvikna.

Det finns också etiska frågor kring användandet av företagstelefonerna. Kan de även vara användbara utanför arbetstid? Det kan vara bra att kunna få tag på sina kollegor under dygnets alla timmar. Samtidigt är det ifrågasättbart om den anställda ska använda sina företagstelefoner privat – å ena sidan kan det vara frestande att inte behöva bära runt på två olika telefoner – å andra sidan är det riskabelt att blanda den privata och professionella kommunikationen för mycket, eftersom det kan vara ett hot mot den anställdas personliga integritet.

Med sagt är modern telefonteknologi en enorm tillgång för i stort sett alla företag, och inom alla branscher. En tillgång som det vore dumt att missköta. Det är därför viktigt att ha en öppen dialog med sina kollegor kring hur den ska användas på bästa sätt.