Att behålla glöden för sitt arbete

Oavsett hur mycket man älskar sitt arbete, sina kollegor och brinner för den bransch man befinner sig i så är det vanligt att man har perioder där man känner sig omotiverad, trött och har svårt att hitta tillbaka till den där glöden som man vet att man har inom sig. För många blir detta en ond cirkel eftersom denna omotiverade känsla skapar stress och oro som i sin tur ökar ångesten och brist på motivation inför sitt arbete. Speciellt i storstäder som Stockholm där konkurrens och stress har en tendens att vara som störst ser man en ökning av denna typ av utbrändhet. Så hur kan man egentligen förebygga dessa känslor? Och hur kan man ta sig ur dem om man redan hamnat där?
 
Arbetskollegor framför dator

Behåll motivationen och glöden

Som arbetsgivare är det mycket viktigt att man hjälper sina anställda att känna motivation, glädje, utmaning och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Att känna sig behövd och uppskattad samtidigt som man känner att ens chefer och kollegor litar på en och att det dessutom finns utrymme för utveckling på arbetsplatsen är de allra viktigaste sakerna för att vi ska trivas och känna motivation för vårt arbete.

Som arbetsgivare finns det mycket man kan göra. Ett bra tips är att ge medarbetarna morötter av olika slag. Att se till att de får den uppskattning de behöver genom klappar på axeln, beröm inför andra kollegor, gemensamma middagar, event och after works med arbetsplatsen etcetera. Allt som visar på uppskattning där de anställda får det där lilla extra är otroligt viktigt för att de ska känna sig uppskattade och behövda.

Större företagsevent där man bjuder in hela företaget för internutbildning, utveckling, teambuilding, motivation, spännande föreläsningar etcetera är ett annat mycket bra sätt att stärka sammanhållningen och öka motivationen. Bara det att man tillsammans kommer ifrån kontoret en dag och istället stärker sina relationer genom olika uppgifter och lekar brukar göra underverk för stämningen och känslan hos de anställda.

Känner man att man hamnat i en period av mörker och brist på motivation kan ett tips vara att skaffa sig en coach. En coach analyserar dina behov för att hitta problemet och lösningar samtidigt som den motiverar dig och stärker ditt självförtroende.