Jobbcoaching

Förr behövde man oftast inte någon form av jobbcoaching för att få det arbete man ville – det jobb du fick som ungdom eller ung vuxen behöll du nämligen ofta livet ut. Tidigare byggde samhällsprincipen ofta på att du mer eller mindre föddes in i en tänkt roll. Du hade en viss samhällsklass att förhålla dig till och visst, ganska begränsat, urval av jobb att välja mellan. Var du son till en skomakare var det rätt troligt att även du blev skomakare. Särskilt i mindre samhällen och byar fick man nöja sig med att det fanns en självklar livsplan som var uppsatt för dig, där det ofta gick ut på att ta de jobben som behövdes på hemorten, alternativt ta över en verksamhet inom familjen.

Jobbcoacher

Dagens samhälle ser naturligtvis helt annorlunda ut med ett helt annorlunda utbud av möjliga yrken. I alla fall i Sverige finns det idag ett stort antal yrkesroller att välja mellan och utbildningar i överflöd. Dessutom blir allt fler människor utexaminerade från landets många  lärosäten. Av dessa skäl har behovet av så kallade jobbcoacher ökat avsevärt. Jobbcoacher har som uppgift att hjälpa dig att hitta relevanta arbeten och utbildningsval för att hjälpa dig nå ditt du vill, nå ditt mål. En bra jobbcoach ser till dina kompetenser och starka konkurrensfördelar gentemot andra arbetssökande. Ofta återfinns jobbcoacherna inom ett specifikt område eller en specifik bransch för att besitta den kunskapen som behövs för att förstå sig på din situation.

Jobbcoach är ett modernt begrepp och jobbcoacher behövs ofta för att definiera och sätta fingret på de abstrakta kvaliteter som många av dagens arbetssökande förvärvar genom studier och olika erfarenheter men själva kan ha svårt att upptäcka och förklara. I rollen som mellanhand kan denna person sedan länka ihop dig med de företag som delar de värderingar du själv besitter och du kan på ett sådant sätt få ett arbete som passar dig på bästa sätt.

Flertalet av de företag som bedriver personalrekrytering använder sig idag av dessa sorters av tjänster. Det kan ses som en utvidgning av deras grundläggande verksamhet. Ofta besitter dessa företag kunskap i handledning från ett stort antal anställda personalvetare, där kompetensen ofta väldigt hög och erfarenheten stor. Om du inte testat en arbetscoach än är det hög tid att ge det en chans nästa gång du vill byta arbete eller avancera i din karriär på något sätt!